KIRP
Język polski English language

Specjalizacje

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i podstaw socjotechniki

Jednym z najważniejszych elementów budowania świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników Organizacji są regularne szkolenia. Ustawa o ochronie danych osobowych jasno precyzuje obowiązki Administratorów danych, katalog tych obowiązków jest bardzo szeroki, a ich właściwa interpretacja często dostarcza Administratorom wielu problemów, zwłaszcza jeżeli na Administratorze ciążą dodatkowe obowiązki wynikające z wymagań sektorowych.

Niedostosowanie Organizacji do wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych może wiązać się z ryzykiem niezgodności przetwarzania danych osobowych konsekwencją czego może być ewentualna odpowiedzialność cywilna, administracyjna lub karna Administratora danych lub jego pracowników.

W ramach oferty szkoleniowej Kancelaria Prawna Verba-Lex przygotowuje dla Klientów dedykowane szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych, podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji, a także podstaw socjotechniki.

Szkolenia z ochrony danych osobowych

Szkolenia te mają na celu podnoszenie świadomości z zakresu ochrony danych osobowych, w swym zakresie uwzględniają wymagania Unijnego Rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Przykładowy zakres szkolenia:

Szkolenie z podstaw bezpieczeństwa informacji

Dane osobowe to tylko jedna z grup danych, jakie powinna chronić każda Organizacja. Inną istotną grupą, która ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Organizacji oraz jej przewagę konkurencyjną jest tajemnica przedsiębiorstwa. Ochrona know-how, zastosowanych technologii i rozwiązań, danych Klientów to kwestia, na jaką powinna zwrócić uwagę każda Firma. Przykładowy zakres szkolenia z bezpieczeństwa informacji:

Szkolenia z podstaw socjotechniki

Szkolenie to jest znakomitym uzupełnieniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dostarcza uczestnikom niezbędnej wiedzy na temat możliwych zagrożeń socjotechnicznych. Zwraca uwagę na istniejące podatności w obszarze bezpieczeństwa informacji, mające istotny wpływ na konkurencyjność, ochronę reputacji, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych. Szkolenie podnosi poziom świadomości i pozwala na wypracowanie skutecznych mechanizmów zabezpieczających Organizację przed atakami socjotechnicznymi. Przykładowy zakres szkolenia:

Wszystkie oferowane przez Kancelarię szkolenia przygotowywane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta, specyfiki działalności oraz wymagań sektorowych. Indywidualne podejście do Klienta zapewnia realizację usług szkoleniowych na najwyższym poziomie.

Oferowane szkolenia mogą być realizowane:

Kadra szkoleniowa

Szkolenia z ochrony danych osobowych, z podstaw bezpieczeństwa informacji i z podstaw socjotechniki prowadzi  Główny Specjalista ds. Ochrony Danych Kancelarii – Witold Zielonka. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce. Od ponad 18 lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ponadto pracuje na co dzień w tych obszarach, dzięki czemu posiada aktualną wiedzę i podczas szkolenia operuje przykładami, przedstawiając zachowania w częstych oraz rzadkich sytuacjach, z jakimi mogą zetknąć się w przyszłości kursanci. Kurs prowadzony jest dynamicznie z naciskiem na praktyczny charakter przekazu wiedzy.

Organizowane przez Nas szkolenia zamknięte odbywają się w siedzibie Klienta i/lub w Kancelarii VERBA-LEX w Radomiu lub Warszawie.

Kontakt

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji

W związku z faktem, że znaczny zakres usług świadczymy poza biurami Kancelarii, serdecznie prosimy o uprzednie ustalanie terminu konsultacji prawnych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.